Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Üzletszabályzat

Alapelvünk az üzleti korrektség és az adott szó megtartása. Nincs jobb referencia, mint partnereink lojalitása és elégedettsége. Még nem fordult elő, hogy az Üzletszabályzatra kellett volna hivatkoznunk, de a teljeskörű tájékoztatás is fontos része egy hosszú távú üzleti kapcsolatnak. Ha már ide klikkeltél, kérlek olvasd el Általános Szerződési Feltételeinket.

 


1. Forgalmazó

A forgalmazó neve, elérhetősége:
Eurojet Hungária Kft.
Cégjegyzékszáma: 
01-09-176110
Kibocsátó cégbíróság: Pest Megyei Bíróság
Adószáma: 13472821-2-41 
Telephelye: 1044 Budapest, Megyeri út 51. 

Elérhetőségei:
Telefonon: +36 1 373 0930
Faxon: +36 1 373 0931
E-mailben: eurojet(kukac)eurojet.hu

Az Általános Kereskedelmi Feltételek szövege a www.eurojet.hu weboldalon és a cég telephelyén áll a Megrendelők rendelkezésére.

2. Árak és díjak meghatározásának általános szabályai

Az Eurojet Hungária Kft. (továbbiakban Forgalmazó) árlistáiban és internetes oldalán feltüntetett árak nettó árak és telephelyen történő átvétel esetére értendőek. Amennyiben az ár nem nettó, ezt külön jelöljük. Ha nyomtatott és elektronikus, ide értve a webáruházat is, árlistáink között eltérés mutatkozik, minden esetben a webáruházban lévő ár az érvényes.

Forgalmazó fenntartja a jogot, hogy az árlistában szereplő árakat bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathassa. Egyedi megállapodás vagy szerződés esetén az abban foglalt árak érvényesek.

3. Megrendelés, áru továbbítása

Az áru megrendelésére írásban a webáruházon keresztül, emailben vagy faxon van lehetőség. Megrendelés bármely formában történő leadásával Megrendelő elfogadja az Üzletszabályzatban leírtakat. A megrendelést Forgalmazó minden esetben, telefonon vagy írásban, visszaigazolja, tájékoztatva Megrendelőt az átvétel időpontjáról.

Amennyiben a szállítási határidőt vis major körülmények (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) befolyásolják, a szállítási határidő a késedelemnek megfelelően meghosszabbodik. A szállítási határidőben bekövetkezett változásról Forgalmazó Megrendelőt minden esetben értesíti. Amennyiben Forgalmazó valamely okból mégsem tartja be a szállítási határidőt, úgy Megrendelő minden következmény nélkül elállhat megrendelésétől.

4. Az áru átvétele történhet

1. Személyesen, a Forgalmazó mindenkori telephelyén nyitvatartási időben, vagy egyéb egyeztetett időpontban.
2. Megrendelő telephelyén, ekkor a Forgalmazó biztosítja a szállítást szerződött szállító partnerei közreműködésével. A szolgáltatás díjszabása a megrendeléskor érvényes házhozszállítási szolgáltatásban leírtak alapján történik.

5. Fizetési feltételek

A fizetési feltételeket a mindenkori számla határozza meg.

Új partneri kapcsolat esetén az áru ellenértékének kifizetése minden esetben készpénzzel vagy házhozszállítás esetén utánvéttel történik.

Meglévő partneri kapcsolat esetén
- Készpénzben vagy bankkártyával az áru átvételekor,
- Banki átutalással, amely 8 nap, amennyiben erről külön megállapodás nem született.

Amennyiben Megrendelő a számlák kiegyenlítésével késedelembe esik, újabb áru átvételére csak készpénzes fizetés esetén jogosult.

Forgalmazó a késedelem idejére késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeg felszámítására jogosult. Banki átutalással lebonyolított fizetés esetén fizetési határidő alatt az a dátum értendő, amikor az összeget jóváírták Forgalmazó bankszámláján.

Forgalmazó a vételár teljes kiegyenlítéséig, ide értve az esetleges kamatokat és költségeket is, az áru tulajdonjogát fenntartja.

6. Reklamáció

Reklamáció esetén mindkét fél a jóhiszeműség elve szerint jár el.

Megrendelő az áru alkalmasságát saját rendeltetési céljára maga ellenőrzi. Amennyiben minőségi vagy mennyiségi kifogással kíván élni, köteles azt írásban jelezni Forgalmazó felé az áru átvételét követő 8 napon belül.

Jogos kifogás esetén Forgalmazó a Megrendelővel folytatott megbeszélés alapján Megrendelőt kártalanítja. Ennek formája lehet az áru cseréje, árkedvezmény, pótszállítás stb. A termékek rendeltetésszerű használatához szükséges információkat Forgalmazó weboldalán és egyéb információs csatornáin keresztül elérhetővé teszi. Ebből kifolyólag a nem rendeltetésszerű felhasználásért Forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal.

Forgalmazó a leszállított áruért szavatosságot 30 napig vállal, ezért minőségi kifogást csak legfeljebb 30 napja vásárolt áruért fogadunk el.

7. A vásárlástól való elállás joga

A 45/2014, (II.26.) korm. rendelet tartalmazza a fogyasztó és vállalkozás között kötött szerződésekre vonatkozó rendelkezéseket. A törvényt teljes egészében itt tudod letölteni. További fontos információk megtalálhatók a témában a 2013. évi új Ptk. V. törvényében is. 

Webáruházon keresztül leadott megrendelés esetén a Megrendelő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően, a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen vagy telefonon a Forgalmazó elérhetőségein. Ebben az esetben a Megrendelőt semmilyen költségviselés nem terheli.

Egyéb úton zajló megrendelés esetén, a Megrendelő az áru átvételét követő tizennégy munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Szándékát a Forgalmazó által megadott elérhetőségeken jelezheti. Ebben az esetben a Forgalmazó köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

A Forgalmazó az esetben visszatarthatja  a vételár összegét, amíg a termék meg nem érkezik hozzá, vagy a visszaküldés tényét a Megrendelő kétségét kizáróan nem igazolja. A Forgalmazó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Megrendelő részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Megrendelőt terhelik. A Forgalmazó továbbá követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
 

8. Adatkezelés

Megrendelő hozzájárul, hogy a Forgalmazó számára megadott adatait Forgalmazó elektronikusan tárolja és feldolgozza.

Amennyiben Megrendelő számlázási címében változás következik be, azt köteles a legrövidebb időn belül Forgalmazó tudomására hozni.

Megrendelő adatai törlését bármikor kérheti Forgalmazó rendszeréből. Megrendelő ezen szándékát jelezheti bármely kiküldött e-mailben található linkre kattintva, továbbá Forgalmazó által megadott elérhetőségek valamelyikén.

Forgalmazó a Megrendelő adatait bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek nem adja ki. Kivételt képez ez alól a futárszolgálatnak kiszállítás céljából történő megadása. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelések rögzítésével Megrendelő elfogadja az Eurojet üzletszabályzatában leírtakat, továbbá adatkezelési elveit.

Jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.


 

Legutóbbi módosítás dátuma: 2013. március 21.